Պայմաններ և Դրույթներ

«Սարգիս և Դավիթ Ասլանյաններ» ՍՊ ընկերությունը ողջունում է Ձեզ www.accord.am կայքում և առաջարկում է Ձեզ ծանոթանալ ներքոնշյալ պայմաններին և կանոններին մինչև որևէ նախընտրած ապրանք գնելու համաձայնություն տալը:

Շնորհակալություն https://accord.am այցելելու համար: Մենք հանդիսանում ենք Հայաստանում պրոֆեսիոնալ և ձայնային և լուսային բարձրորակ սարքավորումների առաջատար մատակարար:

Ընդհանուր դրույթներ
Այս կայքում «Սարգիս և Դավիթ Ասլանյաններ» ՍՊ ընկերությունը (այսուհետ նաև Վաճառող) ներկայացնում է իր կողմից վաճառվող ապրանքատեսակները, ինչը հանդիսանում է հրապարակային օֆերտա՝ ուղղված բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ովքեր սույն օֆերտայում սահմանված պայմաններով Վաճառողի հետ Ապրանքի գնման/վաճառքի Պայմանագրի կնքման իրավունք ունեն։ Գնորդի կողմից սույն օֆերտայի համաձայնության (ակցեպտի) հիման վրա կնքվող պայմանագիրը հանդիսանում է միացման պայմանագիր, որին Գնորդը միանում է առանց որևիցե բացառությունների և/կամ առարկությունների:
Գնորդի կողմից ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ Վաճառողի կողմից Ապրանքի գնման պատվերի ձևակերպումը հանդիսանում է սույն պայմանագրի պայմանների ընդունման անհերքելի փաստ: Ապրանքի գնման պատվերը հաստատած Գնորդը համարվում է սույն Պայմանագրի դրույթներով վաճառողի հետ փոխհարաբերության մեջ մտած անձ:

Պայմանագրի առարկան
Վաճառողը գրանցված վավեր/գործող պատվերի հիման վրա փոխանցում է, իսկ Գնորդը պատվերը հաստատելուց հետո վճարում է և ստանում է պատվիրաված Ապրանքը, սույն պայմանագրի համաձայն:
Ապրանքի գինը սահմանվում է Վաճառողի կողմից միակողմանի (նախապես հրապարակված է https://accord.am կայքում) կարգով և սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության դրամով, որը արտահայտում է Ապրանքի մեկ միավորի արժեքը/գինը: Վաճառողը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ առանց ծանուցման փոփոխության ենթարկել առաջարկվող ապրանքների գինը:

Գաղտնիություն և անձնական տվյալների պաշտպանւթյուն
https://accord.am կայքում Պատվերը ձևակերպելու ժամանակ Գնորդը իր մասին տրամադրում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն, հեռախոսի համար, էլեկտրոնային հասցե, հաշվառման հասցե, փաստացի բնակության հասցե (եթե հաշվառման հասցեն տարբերվում է բնակության հասցեից), որտեղ պետք է մատակարարվի պատվիրված Ապրանքը
Վաճառողը օգտագործում է Գնորդից ստացված տեղեկատվությունը՝ Գնորդի հանդեպ ձեռք բերված իր պարտականությունները կարատելու համար:
Վաճառողը պարտավորվում է չհրապարակել Գնորդից ստացված տվյալները բացառությամբ սույն Պայմանագրով և օրենքով սահմանված դեպքերի: Վաճառողը կարող է նման տվյալները փոխանցել գործակալներին և երրորդ անձանց, ովքեր գործում են Վաճառողի հետ պայմանագրի հիման վրա՝ Գնորդի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունն

Վճարման Կարգը
Accord.am- ում վճարումը կարելի է կատարել երկու եղանակով՝ առցանց կամ կանխիկ: Առցանց վճարումները կատարվում են Ակբա և Իդրամ վճարային համակարգի միջոցով: Մենք սպասարկում ենք նաև ARCA, Visa և Master Card քարտապաններին: Կանխիկ վճարումները կատարվում են առաքման պահին ՀՀ դրամով։

Նամակներ և Սպամ 
Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք նամակ ուղարկել [email protected] հասցեին կամ զանգահարել +374-98-55-60-17 կամ +374 98-55-60-25 հեռախոսահամարով:
Accord -ը գրանցված ապրանքանիշ է: Դուք իրավունք չունեք օգտագործել, կրկնօրինակել, թարգմանել և/կամ տարածել Accord ապրանքանիշն առանց թույլտվության: Եթե Դուք հետաքրքրված եք Accord.am կայքում տեղ գտած տեղեկատվությամբ, խնդրում ենք դիմել Accord.am ՝ նամակ ուղարկելով [email protected] հասցեին կամ զանգահարելով +374-98-55-60-17 կամ +374 98-55-60-25 հեռախոսահամարներով:

Պատասխանատվություն
Accord.am-ը և սույն Համաձայնագիրը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Accord.am ©2023 – Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: